GE Healthcare i Sverige

GE Healthcare består av tre bolag i Sverige:

  • GE Healthcare Sverige AB

  • GE Healthcare AB

  • GE Healthcare Bio-Sciences AB

GE Healthcare erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster för att förbättra produktiviteten och säkerheten inom hälsovården och göra det möjligt för vårdgivare att bättre diagnostisera och behandla patienter med tillstånd som t ex cancer, Alzheimers sjukdom samt hjärt och kärlsjukdomar.

Över hela Sverige används våra datortomografer, magnetkameror, ultraljudsenheter och annan teknik för bildgivande diagnostik. På intensivvårdsavdelningar och i operationssalar finns våra utrustningar för övervakning och anestesi. Sjukhusens digitala kommunikation binds ihop av våra medicintekniska IT-system, som PACS och RIS.

Vill du höra mer om våra produkter, serviceavtal, installationer eller utbildningar, vänligen kontakta oss.

Academy kurscentrum - Sverige

GE:s kontor i Danderyd, Stockholm

Om GE Healthcare

GE Healthcare, med huvudkontor i Storbritannien, är en del av General Electric Company (NYSE: GE). På global nivå har GE Healthcare mer än 47.000 anställda i över 100 länder.

Vår healthymagination-vision för framtiden uppmanar världen att följa med oss på vår resa, där vi kontinuerligt utvecklar nya lösningar med fokus på att minska kostnader, göra sjukvården mer tillgänglig och förbättra kvaliteten och effektiviteten i hela världen.

Ecomagination är ett förverkligande av vår vision om att ekonomiska och miljömässiga frågor kan arbeta sida vid sida för att främja företagets tillväxt, och på samma gång möta några av världens största utmaningar.

Oavsett om det är användningen av solcellsenergi eller återvinning av utrustning, är målet att förbättra vår och kommande generationers miljö i samarbete med kunderna.

healthymagination

Healthymagination är vår vision och strategi för att skapa en bättre och enklare hälso- och sjukvård, där fler människor har tillgång och råd till god sjukvård.

Visionen bygger på tre mål för att erbjuda bättre sjukvård:

  • Förbättra kvaliteten

  • Öka tillgängligheten

  • Minska kostnaderna

Läs mer om healthymagination


Healthymagination

Jobb & karriär 

Vi har många duktiga medarbetare, som alla har ett gemensamt mål att förbättra hälso- och sjukvårdssektorn.

Vill du vara en del av GE Healthcare och sätta din prägel på framtiden för hälso- och sjukvård?

Läs gärna mer om våra karriärmöjligheter och skicka in din ansökan via www.gecareers.com

moutain

Kontakta oss

GE Healthcare Sverige AB

Över hela Sverige används våra medicintekniska system för bl a diagnostik, behandling, övervakning och lagring av information.

Kontaktuppgifter
GE Healthcare Sverige AB
Box 70
182 11 DANDERYD
Besöksadress; Vendevägen 89, Danderyd

Telefon: 08-559 500 10
Fax: 08-559 500 15
ServiceCenter telefon: 020-120 14 36

GE Healthcare AB


Marknadsför kontrastmedel för röntgen, MR, ultraljud och radiofarmaka, som möjliggör för svenska vårdgivare att bättre förutse och diagnosticera sjukdomar i det tidiga stadiet.

Kontaktuppgifter
GE Healthcare AB
Box 90
182 11 DANDERYD
Besöksadress: Vendevägen 89, Danderyd

Telefon: 08-559 504 00
Fax: 08-559 504 14

Kundservice
Telefon: 0200-895 473
Fax: 0200-895 471
e-post: customerservicesweden@ge.com

GE Healthcare Bio-Sciences AB

På flera platser i Sverige har GE Healthcare produktionsverksamheter. I t ex Uppsala utvecklar och tillverkar vi produkter som används vid framställning av biotekniska läkemedel som tex insulin. I Umeå tillverkar vi laboratorieinstrument.

Kontaktuppgifter
GE Healthcare Bio-Sciences AB
Björkgatan 30
751 25 Uppsala

Telefon: +46 18 612 0000 
Fax: +46 18 612 1910

Webbsida: GE Healthcare Bio-Sciences ABOrderhantering - Anestesi, Patientövervakning, Respiration, Non-invasiv Kardiologi, Neonatal

Tillbehör/förbrukning/Kreditfakturor
Telefon: 08-410 206 40 val 2
Mail: orderswe@ge.com

Utrustning
Telefon: 0708-54 89 53

Servicecenter
Telefon: 020-120 14 36 val 3

Ladda ner vår produktkatalog (pdf)