GE Healthcare består av tre bolag i Sverige

GE Healthcare Sverige AB


Över hela Sverige används våra medicintekniska system för bl a diagnostik, behandling, övervakning och lagring av information.

Kontaktuppgifter
GE Healthcare Sverige AB
Box 70
182 11 DANDERYD
Besöksadress; Vendevägen 89, Danderyd

Telefon: 08-559 500 10
Fax: 08-559 500 15
ServiceCenter telefon: 020-120 14 36

GE Healthcare AB


Marknadsför kontrastmedel för röntgen, MR, ultraljud och radiofarmaka, som möjliggör för svenska vårdgivare att bättre förutse och diagnosticera sjukdomar i det tidiga stadiet.

Kontaktuppgifter
GE Healthcare AB
Box 90
182 11 DANDERYD
Besöksadress: Vendevägen 89, Danderyd

Telefon: 08-559 504 00
Fax: 08-559 504 14

Kundservice
Telefon: 0200-895 473
Fax: 0200-895 471
e-post: customerservicesweden@ge.com

GE Healthcare Bio-Sciences AB


På flera platser i Sverige har GE Healthcare produktionsverksamheter. I t ex Uppsala utvecklar och tillverkar vi produkter som används vid framställning av biotekniska läkemedel som tex insulin. I Umeå tillverkar vi laboratorieinstrument.

Kontaktuppgifter
GE Healthcare Bio-Sciences AB
Björkgatan 30
751 25 Uppsala

Telefon: +46 18 612 0000 
Fax: +46 18 612 1910

Webbsida: GE Healthcare Bio-Sciences AB


Orderhantering - Anestesi, Patientövervakning, Respiration, Non-invasiv Kardiologi, Neonatal

Tillbehör/förbrukning/Kreditfakturor
Telefon: 08-410 206 40 val 2
Mail: orderswe@ge.com

Utrustning
Telefon: 0708-54 89 53

Servicecenter
Telefon: 020-120 14 36 val 3