GE Healthcare

GE Healthcare

Menu
Nära

Tyvärr, din sökning på... ... fick inga träffar

Sökförslag: Kontrollera att sökord är rättstavade. Prova med annat sökord. Prova mer generella sökord.

Pressmeddelande 2016-09-23


Automatiskt bröstultraljud upptäcker betydligt mer invasiv cancer i täta bröst

Studie visar 57% relativ ökning i bröstcancerupptäckt i kvinnor med tät bröstvävnad när Automatiskt Bröstultraljud (ABUS) användes tillsammans med mammografi (1).

Chalfont St. Giles, UK – September 23, 2016 – Automatiskt Bröstultraljud (ABUS) visar sig ha förbättrat cancerupptäckt i kvinnor med tät bröstvävnad när det används tillsammans med mammografi. 

Den svenska studien; European Asymptomatic Screening Study (EASY), syftade att utvärdera inverkan av ABUS i samband med full field digital screening mammography (FFDSM) på de 1,668 kvinnor mellan 40-74 år som deltog i studien. Studien visade en 57-procentig relativ ökning av upptäckta cancrar på kvinnor med tät bröstvävnad, eller 6,6 cancrar upptäckta per 1000 undersökta kvinnor, i jämförelse med 4,2 cancrar upptäckta per 1000 kvinnor när endast mammografi användes (2).

“Om ABUS var en del av det nationella screeningprogrammet för kvinnor med täta bröst, kan fler cancrar upptäckas vid ett tidigare stadium. Många länder arbetar på att optimera screening så att varje kvinna kan få en undersökning enligt hennes bedömda risk,” säger Dr Brigitte Wilczek, ledande forskare på EASY studien.

Tät bröstvävnad visar samband med ökad bröstcancerrisk och det gör även cancern svårare att upptäcka. Detta är för att både knölar och bröstvävnad ger ett vitt mammografimönster, vilket gör att sökandet efter knölar blir som att leta efter en snöboll i en snöstorm. Däremot ser knölar mörka ut mot vit bröstvävnad när man använder ultraljud teknologi.

Täta bröst är särskilt vanliga bland yngre kvinnor och verkar minska med ålder, då i genomsnitt 74% av kvinnor i 40-års åldern, 57% av kvinnor i 50-års åldern, 44% av kvinnor i 60-års åldern och 36% av kvinnor i 70-års åldern har tät bröstvävnad (3).

I studien, som nyligen publicerades i European Journal of Radiology, användes FFDSM först under undersökningen följd av en 3D ABUS undersökning som tog 15 minuter per patient. Kriteriet för att delta i studien var att kvinnorna var 40 år eller äldre, symtomfria, och ha antingen täta (heterogeneously dense parenchyma) eller extremt täta bröst vid bedömning av röntgensjuksköterska.

”Studien visar att det är möjligt att använda 3D ABUS på en hög volym mammograficenter och öka cancerdetektion, och samtidigt bibehålla en acceptabelt låg återkallningsnivå,” säger Dr Wilczek.

Återkallningarna för ABUS och FFDSM tillsammans var endast +0.9% i jämförelse med enbart FFDSM. Detta är en acceptabelt låg återkallningsnivå i överensstämmelse med de Europeiska riktlinjerna för kvalitetssäkring av bröstcancerscreening.

Den nya generationen av Automatiskt Bröstultraljud, InveniaTM ABUS, kommer presenteras på European Society of Breast Imaging i Paris, 23-24 september, 2016.


(1) Wilczek, B., Wilczek, H. E., Rasouliyan, L. and Leifland, K. (2016). “Adding 3D automated breast ultrasound to mammography screening in women with heterogeneously and extremely dense breasts: Report from a hospital-based, high-volume, single-center breast cancer screening program”, European Journal of Radiology, 85, 1554-1563.

(2) Wilczek, B. et al., p. 1558.

(3) Checka CM, Chun JE, Schnabel FR, Lee J, Toth H (2012). “The relationship of mammographic density and age: implications for breast cancer screening”. AJR AM J Roentgenol, Mar; 198 (3): W292-5.


För mer information eller intervjuer, vänligen kontakta mig:
Saara Nordenström
Communications
GE Healthcare
+46 7386 81286
saara.nordenstrom@ge.com