ecomagination

På GE Healthcare inser vi att vara en hållbar ledare är mer än att skapa produkter som ger miljö- och driftsfördelar för våra kunder. ecomagination handlar också om vårt engagemang för att använda våra begränsade resurser på ett effektivt sätt genom hela livscykeln.

ecomagination

Oavsett om det handlar om soldrivna anläggningar där vi designar och bygger produkter eller resurser för renovering och återvinning av använd utrustning på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt gagnar ecomagination de samhällen som vi alla är en del både idag och för kommande generationer.

Läs mer


Related Products

Digital X-Ray

PLUSPAK Polymer Bottle

Digital mammography

High Efficiency CT Systems

High Efficiency MR Systems

Voluson Compact Ultrasound

Voluson E- and S-Series Ultrasound

WAVE Bioreactor for Biotherapeutics Production

LOGIQ E- and S-series Ultrasound