GE Healthcare

GE Healthcare

Menu
Nära

Tyvärr, din sökning på... ... fick inga träffar

Sökförslag: Kontrollera att sökord är rättstavade. Prova med annat sökord. Prova mer generella sökord.

GE och KS rustar cancervården

GE Healthcare har tecknat ett av de största och mest kompletta cyklotron- och radiokemisystemavtalen i världen med Karolinska.

GE Healthcare har tecknat ett av de största och mest kompletta cyklotron- och radiokemisystemavtalen i världen med Stockholms läns landsting och Karolinska Universitetssjukhuset. GE Healthcare kommer att bygga en komplett anläggningscenter för PET-spårämnesproduktion till Karolinska, som kommer att uppnå tre till fyra gånger högre produktionskapacitet jämfört med idag. PET-spårämnen är ett grundläggande element i PET-kameraundersökning som oftast används för diagnos och bedömning av cancer. Det nya centret kommer även att stödja utvecklingen av nya spårämnen.

Produktionsanläggningen kommer att ge läkare och patienter vid Karolinska Universitetssjukhuset en lätt och snabb tillgång till alla vanliga PET-spårämnen som används i klinisk praxis. Det huvudsakliga användningsområdet är cancerbehandling - genom att injicera en liten mängd av PET-spårämnet i en patient följt av en PET-kameraundersökning, kan potentiella "hot spots” avslöjas, vilket betyder att delarna i patientens kropp där fördelningen av spårämnen kan användas för en bedömning av metabolisk aktivitet i samband med cancer.

"Den bredare tillgängligheten av PET-kameraundersökning och dess fördelar för tidig diagnos och stadieindelning av sjukdomar har ökat intresset och efterfrågan på nya PET-spårämnen. Vi är på väg in i en ny era av molekylär medicin med inriktade spårämnen för specifika sjukdomar och individanpassade behandlingsmetoder. Det nya centret på Karolinska kommer att hjälpa sjukhuset att förbättra patientvården", säger Karl Blight, General Manager, GE Healthcare, Norra Europa.

Förutom cancer, kan spårämnen användas vid kartläggning och behandling av kardiovaskulära och neurologiska sjukdomar, och de har en allt viktigare roll i Alzheimers-, demens- och hjärnforskning.

Karolinska kommer att också få tekniska utbildningar och resurser för gemensamma innovationsprojekt. Kontraktet täcker leverans, installation och kvalitetsäkring av utrustningen, garanti och servicekontrakt på tre år, med en möjlighet att förlängas med ytterligare två tvåårsperioder.

Läs om GE Healthcare:s kompletta cyklon- och radiokemisystem här>>


I Uppsala ligger huvudkontoret för GE Healthcares globala cyklotronenhet, där utvecklas tillverkas och underhålls cyklotroner av mer än 100 anställda. Dessutom har GE Healthcare Life Sciences cirka 1200 anställda i Uppsala, varav över 450 personer jobbar med produktion och forskning & utveckling. Uppsala sajten är GE Healthcares kompetenscentrum inom proteinvetenskap och producerar teknologi som läkemedelsföretag använder för produktion av proteinläkemedel som till exempel insulin, antikroppar och vacciner.