healthymagination

Healthymagination är vårt globala initiativ för att ge bättre vård för fler människor runt om i världen genom innovationer som sänker kostnaderna, ökar tillgången och förbättrar kvaliteten på sjukvården.

healthymagination

Intiativet healthymagination 

healthymagination handlar om att bli friskare genom ett utbyte av fantasifulla idéer och beprövade lösningar. Genom initiativet fångar vi några av de största hälsoutmaningarna i världen.

Läs mer