GE Healthcare

GE Healthcare

Menu
Nära

Tyvärr, din sökning på... ... fick inga träffar

Sökförslag: Kontrollera att sökord är rättstavade. Prova med annat sökord. Prova mer generella sökord.

Individuell brösthälsa – med patienten i centrum

I Europa kommer en av åtta kvinnor diagnosticeras med bröstcancer under sin livstid1. Det är den vanligaste typen av cancer och står för det största antalet onkologirelaterade dödsfall bland kvinnor i Europa. Chansen att bli botad från cancer är dock större än någonsin tidigare och fortsätter att öka2. Tidig upptäckt av cancer för att förbättra prognos och överlevnad är fortfarande hörnstenen i ansträngningen att kontrollera denna sjukdom3.


Sedan introduktionen av det första mammografisystemet 1966 har screeningtekniken kommit långt. Innovationer inom röntgen, kompression, ökad kunskap om brösttäthet samt önskan att förbättra patientupplevelsen har väglett förbättringar av teknik och design inom mammografi de senaste 50 åren.

Idag har radiologer och forskare insett att kombinerade undersökningsmetoder och förbättrad patientkomfort kan bidra till en tidigare upptäckt av bröstcancer och därmed en högre överlevnadschans. Rädslan för smärta i samband med mammografiundersökning och rädslan för vad resultaten kommer att visa kan vara avskräckande anledningar till varför kvinnor ibland väljer att inte gå på mammografi hälsokontroll (screening). I en brittisk studie, publicerad i tidskriften The Breast4, tittade man på resultaten från flera studier där kvinnor frågats om varför de inte deltagit i screeningprogrammet; 25–46% svarade att det berodde på smärta. Förbättring av kvinnors mammografiupplevelse är därför avgörande för öka viljan att utföra sin mammografiundersökning och att samtidigt fortsätta uppmuntra kvinnor att vara proaktiva med sin brösthälsa.

Kan mammografi göra mindre ont?

”Överallt ser vi kvinnor undvika mammografiscreening på grund av oro att undersökningen kommer att göra ont och vad resultaten kommer att visa. Vi kommer att påbörja en studie om självkompression för att lära mer om hur det påverkar patientupplevelsen och hur vi kan bidra till att minska rädslan i samband med undersökningen,” sade Dr. Pierpaolo Pattacini, M.D, Arcispedale S. Maria Nuova - IRCCS, Italien.

“Mammografiundersökningen kan vara obekväm och ibland t o m smärtsam. För att ta itu med detta har ett team av kvinnor på GE Healthcare skapat ett mammografisystem, Senographe Pristina, för att minska oro och smärta i samband med undersökningen genom att bl.a. ge en mer avslappnad upplevelse och ge patienten möjlighet att kontrollera bröstkompressionen. Detta gör att patienten känner sig mer bekväm vilket också resulterar i bättre bilder och förbättrade resultat från bröstcancerscreening som vi vet räddar liv,” sade Henrik Eriksson, mammografiproduktspecialist, GE Healthcare.

Senographe Pristina      Pictured A clinical image of the breast taken with the Senographe Pristina
Senographe Pristinas 3D-bildtagningsfunktion ger hög diagnostisk noggrannhet och visualisering av bröstförändringar.

Senographe Pristina har också 3D-bildtagningsfunktion som ger hög diagnostisk noggrannhet och visualisering av bröstförändringar med samma låga patientdos som standard 2D mammografi. Mammografi är fortfarande standardmetod och huvudverktyget för populationsbaserad bröstcancerscreening, men alla bröst är olika och med en kombination av fler undersökningsmetoder kan man ta hänsyn till olika kvinnor och riskprofiler i screeningen.

Olika test för olika bröst

I genomsnitt har 74% kvinnor i 40-årsåldern, 57% kvinnor i 50-årsåldern, 44% kvinnor i 60-årsåldern och 36% kvinnor 70-årsåldern tät bröstvävnad5. Tät bröstvävnad är kopplad till en ökning i risken att utveckla cancer och gör det svårare att upptäcka cancern. Detta beror på att både förändringar och bröstvävnad ser vita ut i röntgenbilden; det blir som att leta efter en snöboll i en snöstorm. Däremot ser förändringarna mörka ut mot vit vävnad när man använder ultraljudsteknik.

Fibroglandular tissue looks white on mammograms. These images show a range of density starting with a mostly fatty breast on the left and a very dense breast on the right.      ABUS
Tätheten i bröstvävnaden ger ett vitt mammografimönster, fett ger däremot en svart bild som bilden till vänster.

“Eftersom bröstcancer är en heterogen sjukdom och det normala bröstparenkymet är heterogent, så är vissa typer av sjukdomen svårfunnen med mammografi (de som göms i tät fibroglandulär vävnad),” sade professor László Tabár, MD, radiolog och professor emeritus vid Uppsala universitet, medicinska fakulteten.

“Varje radiolog som granskar en mammografibild behöver vara medveten om att var tredje bröstcancer är dold av den täta vävnaden i den utsträckning att man kommer att missa sjukdomen om endast mammografi används för att avbilda bröstet. Därför behövs ett annat diagnostiskt verktyg användas tillsammans med mammografi: vi behöver använda fler undersökningsmetoder för screening,” fortsatte professor Tabár.

När ABUS (automated breast ultrasound) har använts tillsammans med mammografi, har man sett en 57-procentig relativ ökning av upptäckta cancrar på kvinnor med tät bröstvävnad eller 6,6 cancrar upptäckta per 1000 undersökta kvinnor, i jämförelse med 4,2 cancrar upptäckta per 1000 kvinnor när endast mammografi används6.

“Radiologer runtom i världen missar bröstcancer som utvecklas i tät fibroglandär vävnad men använder man ABUS kliniskt kan det hjälpa till att upptäcka cancer i ett tidigare stadium hos kvinnor med tät bröstvävnad,” sade Professor Tabár.1Curado MP, Edwards B, Shin HR, Storm H, Ferlay J, Heanue M et al. (2007) Cancer Incidence in Five Continents, Vol. IX, IARC Scientific Publications No. 160. IARCPress: Lyon.
2American Cancer Society, 2017. ”Cancer facts and statistics” (online) available at: https://www.cancer.org/research/cancer-facts-statistics.html
3World Health Organization, 2017. ”Breast Cancer: prevention and control” (online) available at: http://www.who.int/cancer/detection/breastcancer/en/
4Whelehan, P., Evans, A., Wells, M., MacGillivray, S., (2013). “The effect of mammography pain on repeat participation in breast cancer screening: A systematic review”. The Breast. August, V. 22. I.4, P. 389-394.
5Checka CM, Chun JE, Schnabel FR, Lee J, Toth H (2012). “The relationship of mammographic density and age: implications for breast cancer screening”. AJR AM J Roentgenol, Mar; 198 (3): W292-5.
6Wilczek, B., Wilczek, H. E., Rasouliyan, L. and Leifland, K. (2016). “Adding 3D automated breast ultrasound to mammography screening in women with heterogeneously and extremely dense breasts: Report from a hospital-based, high-volume, single-center breast cancer screening program”, European Journal of Radiology, 85, 1554-1563.