GE Healthcare

GE Healthcare

Menu
Nära

Tyvärr, din sökning på... ... fick inga träffar

Sökförslag: Kontrollera att sökord är rättstavade. Prova med annat sökord. Prova mer generella sökord.

Första SIGNA* PET/MR installationen

Uppsala har den första globala installationen av GE Healthcare SIGNA* PET/MR för forskning och klinisk forskning.

Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet har nu den första globala installationen av SIGNA* PET/MR från GE Healthcare som kommer att användas för både forskning och klinisk forskning.

Den nya tekniken kommer att användas i olika forskningsprojekt, inklusive cancerforskning och i studier att utreda och diagnostisera metaboliska sjukdomar, hjärt-och kärlsjukdomar och neurologiska sjukdomar. Läs mer

Tack vare SIGNA PET/MR kommer hälso-och sjukvårdspersonal att kunna kombinera de två verktygen PET och MR. Detta innebär att kliniker kan ha möjlighet att se cellulära förändringar innan några anatomiska förändringar observeras. De kan sedan sammanföra de anatomiska bilderna och biokemidata för att hitta t ex en celltillväxt, vilket kan förkorta tiden mellan diagnos och behandling.


Akademiska Sjukhuset - Första globala installationen av SIGNA* PET/MR