funktioner:

För att utföra underhållsarbeten tillsammans med ert interna serviceteam och optimera utförande och budget:

 • Flexibilitet att välja bland en rad olika alternativ för problemlösning
 • Omfattande teknisk utbildning för ditt team
 • Åtgärder på plats garanteras inom avtalad tid
 • Tillförlitlig teknisk support för ditt team med garanterade svarstider
 • Snabb avisering om åtgärdsschemat
funktioner:

För att utföra underhållsarbeten tillsammans med ert interna serviceteam och optimera utförande och budget:

 • Flexibilitet att välja bland en rad olika alternativ för problemlösning
 • Omfattande teknisk utbildning för ditt team
 • Åtgärder på plats garanteras inom avtalad tid
 • Tillförlitlig teknisk support för ditt team med garanterade svarstider
 • Snabb avisering om åtgärdsschemat
funktioner:

För att utföra underhållsarbeten tillsammans med ert interna serviceteam och optimera utförande och budget:

 • Flexibilitet att välja bland en rad olika alternativ för problemlösning
 • Omfattande teknisk utbildning för ditt team
 • Åtgärder på plats garanteras inom avtalad tid
 • Tillförlitlig teknisk support för ditt team med garanterade svarstider
 • Snabb avisering om åtgärdsschemat
funktioner:

För att utföra underhållsarbeten tillsammans med ert interna serviceteam och optimera utförande och budget:

 • Flexibilitet att välja bland en rad olika alternativ för problemlösning
 • Omfattande teknisk utbildning för ditt team
 • Åtgärder på plats garanteras inom avtalad tid
 • Tillförlitlig teknisk support för ditt team med garanterade svarstider
 • Snabb avisering om åtgärdsschemat
funktioner:

För att utföra underhållsarbeten tillsammans med ert interna serviceteam och optimera utförande och budget:

 • Flexibilitet att välja bland en rad olika alternativ för problemlösning
 • Omfattande teknisk utbildning för ditt team
 • Åtgärder på plats garanteras inom avtalad tid
 • Tillförlitlig teknisk support för ditt team med garanterade svarstider
 • Snabb avisering om åtgärdsschemat
Digitala lösningar

Med one Shared, får du stöd från intelligenta digitala lösningar som hjälper dig att optimera prestandan:

 • InSite* 

Mer information om InSite.

Kontakta oss