Kursens innehåll

Kursen ger en grundläggande överblick över fysik och kvalitetssäkran av GE:s Senographesystem.

  • Detektorteknik
  • Bildinsamling och exponeringskontroll
  • Bildprocessing 
  • Stråldosrapportering
  • Kvalitetssäkran, mätningar och tolkningar
  • Avancerade applikationer ur en fysikers vinkel

Målgrupp

Sjukhusfysiker och eventuellt medicintekniker.

Förkunskaper

Utbildad sjukhusfysiker eller medicintekniker.

Datum/registrering

Nivå: Bas/Avancerad
Kurslängd: 1 dag
Datum: Kursen arrangeras på förfrågan
Plats: Buc, Frankrike
Språk: Engelska
Kurskod: A10021MA

Kurs arrangeras på förfrågan: Anmäl ditt intresse här