Kursens innehåll

Kursen beskriver sekvenser och applikation och den gör deltagarna förtrogna med strategier för optimering av bildkvalitet med avseende på kontrast, upplösning, scantid och artefaktreduktion. Kursen innehåller detaljerad genomgång av olika kliniska pulssekvenser såsom;

- Fast Spin Echo, Spin Echo (ex FSE, FRFSE), PROPELLER
- MR Angiografi (ex TOF, TRICKS)
- Diffusion (ex DWI, eDWI, FOCUS, PROP-DWI)
- 3D volymsinsamling (ex CUBE, LAVA, BRAVO)
- Snabba gradientekon (ex FSPGR, FGRE), FIESTA, COSMIC

Vid genomgång av de olika sekvenserna används k-rumsbaserade framställningar
parallellt med spinvektormodeller för att beskriva kontrastförändringar.

Målgrupp

Röntgensjuksköterskor, fysiker och läkare.

Förkunskaper

Ha genomfört kursen i "Introduktion till sekvenser och metoder" eller MR erfarenhet på motsvarande nivå.

Datum/registrering

Nivå: Avancerad
Kurslängd: 2 dagar
Datum: 4-5 oktober 2017
Plats: Klinisk miljö/Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Svenska
Kurskod: A10091MR

4-5 oktober 2017: Anmäl dig här