Kursens innehåll

Introduktion till Visual Basic (programspråk)
- Record mode
- Bild och visningsfunktion
- ROIS function
- Curve function
- Template

Målgrupp

Ingenjörer och fysiker.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom programmering.

Datum/registrering

Nivå: Bas
Kurslängd: 3 dagar
Datum: 15-17 mars och 13-15 december 2017
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Svenska
Kurskod: A10061NM

15-17 mars 2017: Anmäl dig här

13-15 december 2017: Anmäl dig här