Kursens innehåll

Introduktion till Visual Basic (programspråk)
- Record mode
- Bild och visningsfunktion
- ROIS function
- Curve function
- Template

Målgrupp

Ingenjörer och fysiker.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom programmering.

Datum/registrering

Nivå: Bas
Kurslängd: 3 dagar
Datum: 14-16 mars 2018
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Svenska
Kurskod: A10061NM

14-16 mars 2018: Anmäl dig här