Anestesi

Klinisk utbildning

Nurse in OR connectability

Kliniska applikationsspecialister hjälper dig att utveckla din kunskap inom anestesi. Kurserna hålls på Academy kurscentrum i Stockholm.