Kursens innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper om Aisys och Avance användningsområde, funktion, ventilationsmode, skötsel och grundläggande problemlösning.

Målgrupp

Narkosläkare, narkossköterskor och superanvändare/apparatansvariga.

Förkunskaper

Deltagarna på kursen förväntas ha viss förkunskap om Aisys* och Avance*.

Datum/registrering

Nivå: Avancerad
Kurslängd: 1 dag
Datum: 11 april och 7 november 2019
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Svenska
Kurskod: TRSW10_1

11 april 2019: Anmäl dig här

7 november 2019: Anmäl dig här