Kursens innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper om Carestation 620/650:s användningsområde, funktion, ventilationsmode, skötsel och grundläggande problemlösning.

Målgrupp

Narkosläkare, narkossköterskor, veterinärer, djurskötare och superanvändare samt apparatansvariga.

Förkunskaper

Deltagarna på kursen förväntas ha viss förkunskap om Carestation 620/650*.

Datum/registrering

Nivå: Avancerad
Kurslängd: 1 dag
Datum: 24 april och 21 november 2019
Plats: Academy kurscenter, Stockholm
Språk: Svenska
Kurskod: TRSW14

24 april 2019: Anmäl dig här

21 november 2019: Anmäl dig här