Kursens innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper om Carestation 620/650:s användningsområde, funktion, ventilationsmode, skötsel och grundläggande problemlösning.

Målgrupp

Narkosläkare, narkossköterskor, veterinärer, djurskötare och superanvändare samt apparatansvariga.

Förkunskaper

Deltagarna på kursen förväntas ha viss förkunskap om Carestation 620/650*.

Datum/registrering

Nivå: Avancerad
Kurslängd: 1 dag
Datum: 20 april och 22 november 2017
Plats: Academy kurscenter, Stockholm
Språk: Svenska
Kurskod: TRSW14

20 april 2017: Anmäl dig här

22 november 2017: Anmäl dig här