Kursens innehåll

Repetition av grundläggande röntgenkunskap och röntgenstrålning. 

- Strålning, risker och stråldoser för röntgenanvändning
- C-bågen i ett PACS-sammanhang
- Risker med kontrastmedel
- Bildkvalitet

Målgrupp

Operationssköterskor och undersköterskor.

Förkunskaper

Relevant klinisk utbildning.

Datum/registrering

Nivå: Bas
Kurslängd: 1 dag
Datum: Kurs arrangeras på förfrågan
Plats: Göteborg/Oslo
Språk: Svenska
Kurskod: A10081C

Kurs arrangeras på förfrågan: Anmäl ditt intresse här