Kursens innehåll

Repetition av grundläggande röntgenkunskap och röntgenstrålning. 

- Strålning, risker och stråldoser för röntgenanvändning
- C-bågen i ett PACS-sammanhang
- Risker med kontrastmedel
- Bildkvalitet

Målgrupp

Operationssköterskor och undersköterskor.

Förkunskaper

Relevant klinisk utbildning.

Datum/registrering

Nivå: Bas
Kurslängd: 1 dag
Datum: Kontakta vår academy för mer information
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Svenska
Kurskod: A10081C

Kontakta vår academy för mer information, genom att klicka här