Kursens innehåll

Deltagarna kommer att lära sig att granska hjärtundersökningar med hands-on på en arbetsstation. Deltagarna kommer att lära sig allt om patientförberedelse, kontrastinjektion, bildtagning, rekonstruktion och post-processning. Detta sker både genom teoretiska föreläsningar samt praktiska moment. Deltagarna har 150st hjärtundersökningar att träna på. Utbildningen sker i samarbete med Professor Carl Roobottom och Dr Gareth Morgon-Hughes, som båda är erfarna inom området.

Målgrupp

Radiologer.

Förkunskaper

Kompetens liknande den som Level I ger.

Datum/registrering

Nivå: Level II - Doctor to Doctor
Kurslängd: 5 dagar
Datum: 11-15 feb, 20-24 maj och 4-8 nov 2019
Plats: Plymouth, England
Språk: Engelska
Kurskod: A30132CT

11-15 feb, 20-24 maj och 4-8 nov 2019: Kontakta kursadministration för intresseanmälan academy.swe@ge.com