Kursens innehåll

Denna kurs har utvecklats för att vara utvecklade för den radiolog som är erfaren inom området. Fallstudier med fokus på bilder tagna med Gemstone-detektorn (HiRes och GSI). Under kursen kommer vi ha 100 fall att granska, med tyngpunkt på kranskärlssjukdomar samt konstgjorda klaffar (bla TAVI-planering). Många av fallen med komparativ undersökning från traditionell invasiv koronarangio. Teoretiska föreläsningar föregår de praktiska sessionerna. Kursorganisatörerna är experter inom området med vetenskapligt publicerat arbete.

Målgrupp

Radiologer.

Förkunskaper

Kompetens liknande den som Level I och Level II ger.

Datum/registrering

Nivå: Level III - Doctor to Doctor
Kurslängd: 3 dagar
Datum: 1-3 oktober 2019
Plats: Plymouth, England
Språk: Engelska
Kurskod: A30133CT

1-3 oktober 2019: Kontakta kursadministration för intresseanmälan academy.swe@ge.com