Kursens innehåll

Kursen syftar till att ge förståelse för hur patienten får stråldos, hur vi mäter den, hur val av scanparametrar påverkar stråldos till patienten och bildkvaliteten i undersökningen

  • Optimera bildkvalitet och stråldoser 
  • Dosreglering 
  • Bildbehandling 
  • Programval/inställningar och veta dess effekter till patient
  • Systemprestanda
  • Mätmetoder

Målgrupp

Röntgensjuksköterskor, radiologer och sjukhusfysiker.

Förkunskaper

Sjukvårdspersonal med erfarenhet av CT.

Datum/registrering

Nivå: Avancerad
Kurslängd: 1 dag
Datum: 23 maj och 17 oktober 2019
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Svenska och engelska
Kurskod: A10011CT

23 maj 2019: Anmäl dig här

17 oktober 2019: Anmäl dig här