Kursens innehåll

En introduktionskurs där vi går igenom allt ifrån användargränssnittet, scanningsparametrar och bildbearbetning som retro recon och reformat. Kursen kommer bestå av både ett teoretiskt och ett praktiskt moment för att öka förståelse i hur Revolution CT fungerar och vilka möjligheter som finns. På kursen arbetar ni med våra Revolution CT-simulatorer i workshopformat för att få riktig hands-on erfarenhet.

Målgrupp

Röntgensjuksköterskor, riktar sig till personal med CT vana men som är nya med GE.

Förkunskaper

Grundläggande CT kunskap.

Datum/registrering

Nivå: Bas
Kurslängd: 2 dagar
Datum: 26-27 mars och 15-16 oktober 2019
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Svenska
Kurskod: A10012CT

26-27 mars 2019: Anmäl dig här

15-16 oktober 2019: Anmäl dig här