Kursens innehåll

En introduktionskurs där vi går igenom allt ifrån användargränssnittet, scanningsparametrar och bildbearbetning som retro recon och reformat. Kursen kommer bestå av både ett teoretiskt och ett praktiskt moment för att öka förståelse i hur Revolution CT fungerar och vilka möjligheter som finns. På kursen arbetar ni med våra Revolution CT-simulatorer i workshopformat för att få riktig hands-on erfarenhet.

Målgrupp

Röntgensjuksköterskor, riktar sig till personal med CT vana men som är nya med GE.

Förkunskaper

Grundläggande CT kunskap.

Datum/registrering

Nivå: Bas
Kurslängd: 2 dagar
Datum: Kurs arrangeras på förfrågan
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Svenska/Engelska
Kurskod: A10012CT

Kurs arrangeras på förfrågan: Anmäl ditt intresse här