Kursens innehåll

En introduktionskurs där vi går igenom allt ifrån användargränssnittet, scanningsparametrar och bildbearbetning som retro recon och reformat. Kursen kommer bestå av både ett teoretiskt och ett praktiskt moment för att öka förståelsen i hur scanningsparametrar och bildbearbetning ändrar bildkvaliteten. På kursen arbetar ni med våra Revolution EVO-simulatorer i workshopformat för att få riktig hands-on erfarenhet.

Målgrupp

Röntgensjuksköterskor, riktar sig till personal med CT vana men som är nya med GE.

Förkunskaper

Grundläggande CT kunskap.

Datum/registrering

Nivå: Bas
Kurslängd: 2 dagar
Datum: 17-18 januari och 25-26 september 2019
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Svenska/Engelska
Kurskod: A10013CT

17-18 januari 2019: Anmäl dig här

25-26 september 2019: Anmäl dig här