Kursens innehåll

Grundläggande introduktion till mammografi.

  • Mammografisk undersökning
  • Positionering
  • Screening och diagnostik
  • Stereotaktiska undersökningar (beroende på sjukhus)

Målgrupp

Röntgensjuksköterskor som idag arbetar med mammografisystem från GE Healthcare.

Förkunskaper

Grundläggande kunskap inom röntgen.

Datum/registrering

Nivå: Bas/Avancerad
Kurslängd: 2 dagar
Datum: Kurs arrangeras på förfrågan
Plats: Svenskt/Europeiskt sjukhus
Språk: Svenska
Kurskod: A60021MA

Kurs arrangeras på förfrågan: Anmäl ditt intresse här