Monitorering

Klinisk utbildning

Våra kurser inom monitorering hålls på nivåerna Bas och Avancerad. Våra kliniska applikationsspecialister hjälper dig att utveckla din kunskap inom patientövervakning. Kurserna hålls på Academy kurscentrum i Stockholm.