Kursens innehåll

Grundlig genomgång av monitorns huvudkomponenter, larmhantering och monitorkonfigurering.

Att arbeta med och konfigurera trender. Djupare genomgång av monitorns parametrar samt den teknik som används för beräkning.

Målgrupp

Vårdpersonal som i sitt dagliga arbete jobbar med patientövervakning.

Förkunskaper

Deltagarna på kursen förväntas ha viss förkunskap om patientövervakning.

Datum/registrering

Nivå: Avancerad
Kurslängd: 1 dag
Datum: 12 april 2018
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Svenska
Kurskod: TRSW9_2

12 april 2018: Anmäl dig här