Kursens innehåll

Grundlig genomgång av monitorns huvudkomponenter, larmhantering och monitorkonfigurering.

Att arbeta med och konfigurera trender. Djupare genomgång av monitorns parametrar samt den teknik som används för beräkning.

Målgrupp

Vårdpersonal som i sitt dagliga arbete jobbar med patientövervakning.

Förkunskaper

Deltagarna på kursen förväntas ha viss förkunskap om patientövervakning.

Datum/registrering

Nivå: Avancerad
Kurslängd: 1 dag
Datum: 6 april, 9 november och 23 november 2017
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Svenska
Kurskod: TRSW9_2

6 april 2017: Anmäl dig här

9 november 2017: Anmäl dig här

23 november 2017: Anmäl dig här