Kursens innehåll

Grundlig genomgång av patientmonitorn och dess funktioner. 

Målgrupp

Vårdpersonal som i sitt dagliga arbete jobbar med patientövervakning.

Förkunskaper

Deltagarna på kursen förväntas ha viss förkunskap om patientövervakning.

Datum/registrering

Nivå: Bas - Användarutbildning
Kurslängd: 1 dag
Datum: Kurs arrangeras på förfrågan
Plats: På plats hos kund
Språk: Svenska
Kurskod: TRSW9_1

Kurs arrangeras på förfrågan: Anmäl ditt intresse här