Förkunskaper

Deltagarna på kursen förväntas ha viss förkunskap om centralstationen.

Kursens innehåll

Grundlig genomgång av centralstationens huvudkomponenter, larmhantering och konfigurering.

Målgrupp

Vårdpersonal som i sitt dagliga arbete jobbar med CARESCAPE* Central Station.

Datum/Registrering

Nivå: Avancerad
Kurslängd: 1 dag
Datum: 14 mars och på förfrågan hösten 2019
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Svenska
Kurskod: TRSW11

14 mars 2019: Anmäl dig här

Kurs arrangeras på förfrågan på hösten: Anmäl ditt intresse här