Kursens innehåll

Kursen ger deltagaren en introduktion till alla hjärtrelaterade pulssekvenser och applikationer. Här ingår cardic gating, cine imaging, MDE, flödesmätningar, perfusion och coronal visualisering. Diskussioner om optimering och artefakter.

Målgrupp

Röntgensjuksköterskor, fysiker, läkare

Förkunskaper

Grundläggande kurs. Deltagarna på kursen förväntas ha en viss erfarenhet av undersökningar med GE MR-Scanner.

Datum/registrering

Nivå: Bas
Kurslängd: 1 dag 
Datum: Kurs arrangeras på förfrågan vår och höst
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Svenska
Kurskod: A10051MR

Kurs arrangeras på förfrågan vår och höst: Anmäl ditt intresse här