Kursens innehåll

En introduktionskurs där vi går igenom allt ifrån användargränssnittet, scaningsparametrar och bildbearbetning, reformatering, etc. Kursen kommer bestå av både ett teoritiskt och ett praktiskt moment för att öka förståelse i hur GEs MR fungerar och vilka möjligheter som finns. På kursen arbetar ni med våra MR-simulatorer i workshopformat för att få riktig hands-on erfarenhet.

Målgrupp

Röntgensjuksköterskor, riktar sig till personal med MR vana men som är nya användare av
GE Healthcare:s SIGNA™ MR.

Förkunskaper

Grundläggande MR-kunskap.

Datum/registrering

Nivå: Bas
Kurslängd: 2 dagar
Datum: 25-26 september 2019
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Svenska
Kurskod: A10062MR

25-26 september 2019: Anmäl dig här

Kurs arrangeras på förfrågan vår och höst: Anmäl ditt intresse här