Kursens innehåll

En introduktionskurs där vi går igenom allt ifrån användargränssnittet, scaningsparametrar och bildbearbetning, reformatering, etc. Kursen kommer bestå av både ett teoritiskt och ett praktiskt moment för att öka förståelse i hur GEs MR fungerar och vilka möjligheter som finns. På kursen arbetar ni med våra MR-simulatorer i workshopformat för att få riktig hands-on erfarenhet.

Målgrupp

Röntgensjuksköterskor, riktar sig till personal med MR-vana men som är nya med GE.

Förkunskaper

Grundläggande MR-kunskap.

Datum/registrering

Nivå: Bas
Kurslängd: 2 dagar
Datum: Kurs arrangeras på förfrågan
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Svenska/Engelska
Kurskod: A10062MR

Kurs arrangeras på förfrågan: Anmäl ditt intresse här