Kursens innehåll

  • Praktisk bruk av gadoliniumkontrast 

  • Gadofobi

  • Gadolinium retention 

  • Case studies 

  • Framtiden

Målgrupp

Radiologer, radiografer och fysiker som arbetar med MR och kontrastmedel.

Förkunskaper

Kunskap och erfarenhet från MR.

Datum/registrering

Nivå: Bas
Kurslängd: 2 dagar 
Datum: 28-29 mars 2019
Plats: Radisson Blu Nydalen hotel, Oslo
Språk: Norska

28-29 mars 2019: Anmäl dig här

För ytterligare information, kontakta ingvil.skoglund@ge.com