Kursens innehåll

Fördjupningsutbildning i systemkonfiguration, handhavande samt användartips.

Målgrupp

BMA, sjuksköterskor och tekniker

Förkunskaper

Deltagarna på kursen förväntas ha viss förkunskap om CASE* arbetsprovssystem.

Datum/registrering

Nivå: Avancerad
Kurslängd: 1 dag
Datum: Kurs arrangeras på förfrågan
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Svenska
Kurskod: TRSW13_4

Kurs arrangeras på förfrågan: Anmäl ditt intresse här