Förkunskaper

Deltagarna på kursen förväntas ha viss förkunskap om CardioDay.

Kursens innehåll

Fördjupningsutbildning i systemets handhavande, konfiguration samt användartips.

Målgrupp

BMA, sjuksköterskor och läkare.

Datum/registrering

Nivå: Avancerad
Kurslängd: 1,5 dag
Datum: 3-4 oktober 2017
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Svenska 
Kurskod: TRSW13_1

3-4 oktober 2017: Anmäl dig här