Förkunskaper

Deltagarna på kursen förväntas ha viss förkunskap om CardioDay.

Kursens innehåll

Fördjupningsutbildning i systemets handhavande, konfiguration samt användartips.

Målgrupp

BMA, sjuksköterskor och läkare.

Datum/registrering

Nivå: Avancerad
Kurslängd: 2 dagar
Datum: 1-2 oktober 2019
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Svenska 
Kurskod: TRSW13_1

1-2 oktober 2019: Anmäl dig här