Kursens innehåll

Funktioner och inställningar för MUSE -systemet.

Målgrupp

Systemadministratörer och superanvändare.

Förkunskaper

Deltagarna på kursen förväntas ha viss förkunskap om MUSE* EKG-lagringssystem.

Datum/registrering

Nivå: Avancerad
Kurslängd: 2 dagar
Datum: Kurs arrangeras på förfrågan
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Svenska
Kurskod: TRSW13_2

Kurs arrangeras på förfrågan: Anmäl ditt intresse här