Kursens innehåll

Teoretiska övningar varvas med praktiska övningar.

Målgrupp

Sjukhusfysiker eller ingenjörer.

Förkunskaper

Grundläggande kundskaper i PET-fysik.

Datum/registrering

Nivå: Bas
Kurslängd: 2 dagar
Datum: Kurs arrangeras på förfrågan
Plats: På sjukhuset
Språk: Svenska eller engelska
Kurskod: A10062PE

Kurs arrangeras på förfrågan: Anmäl ditt intresse här