Kursens innehåll

CZT vs NaI/PM-rör, pixellerad detektor vs traditionell positionering av counts, energiupplösning, kliniska tillämpningar och möjligheter.

Målgrupp

Nuklearmedicinsk personal som överväger att skaffa eller snart kommer att installera gammakamera med CZT-teknologi.

Förkunskaper

Grundläggande nuklearmedicinsk kunskap.

Datum/registrering

Nivå: Bas
Kurslängd: 1 dag
Datum: 3 december 2019
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Svenska/Engelska
Kurskod: B10101CT

3 december 2019: Anmäl dig här