Kursens innehåll

Kursen fokuserar på att ge färdigheter att kunna använda Xeleris kopplad till en gamma-kamera. Processing och bildgranskning av vanligt förekommande nuklearmedicinska undersökningar.

Målgrupp

BMA, sjuksköterska och läkare.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i nuklearmedicin.

Datum/registrering

Nivå: Avancerad
Kurslängd: 2 dagar
Datum: Kurs arrangeras på förfrågan
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Svenska
Kurskod: A10041NM

Kurs arrangeras på förfrågan: Anmäl ditt intresse här