Ultraljud

Klinisk utbildning

Pregnant belly - Ultrasound Scan Machine

Vårt breda kursutbud inom ultraljud erbjuder en mängd utbildningar inom de kliniska specialiteterna; Anestesi/IVA/Akut, Ekokardiografi, Obstetrik och Gynekologi. Vi håller kurser på alla nivåer dvs Bas, Avancerad och Expert. Kurserna hålls huvudsakligen på Academy kurscentrum i Stockholm, men även i Frankrike.