Kursens innehåll

Basal 3D ultraljudsteknik samt GE unika avancerade 3D/4D optioner.

Målgrupp

Gynekologer.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i gynekologiskt 2D ultraljud.

Datum/registrering

Nivå: Avancerad
Kurslängd: 1,5 dag
Datum: 9-10 maj 2019
Plats: Malmö
Språk: Engelska
Kurskod: US01_OBG

9-10 maj 2019: Kontakta oss för anmälan via academy.swe@ge.com