Kursens innehåll

• Hur använda kontrastmedel, teknik och tips
• Fallbeskrivningar
• LVO
• Andra hjärteko-tekniker

Målgrupp

Specialistläkare och BMA.

Förkunskaper

6 månaders egen praktisk erfarenhet av ekokardiografi.

Datum/registrering

Nivå: Bas
Kurslängd: 2 dagar
Datum: 17-18 oktober 2019
Plats: Oslo
Språk: Svenska

17-18 oktober 2019: Intresseanmälan eller för ytterligare info, kontakta per.isaksson@ge.com