Kursens innehåll

Kursen syftar till att utveckla deltagarnas färdigheter i att samla in, bearbeta och analysera 3D/4D volymer.

Målgrupp

Obstetriker, gynekologer och barnmorskor.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i obstetriskt och/eller gynekologiskt 2D ultraljud.

Datum/registrering

Nivå: Bas
Kurslängd: 2,5 dagar
Datum: Kontakta GE Healthcare Academy
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Engelska
Kurskod: USVISUS

Kontakta GE Healthcare Academy