Kursens innehåll

Kursen syftar till att utveckla deltagarnas färdigheter i att samla in, bearbeta och analysera 3D/4D volymer.

Målgrupp

Obstetriker, gynekologer och barnmorskor.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i obstetriskt och/eller gynekologiskt 2D ultraljud.

Datum/registrering

Nivå: Avancerad
Kurslängd: 2 dagar
Datum: 11-12 september 2018
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Engelska
Kurskod: VISUS_OBST

11-12 september 2018: Anmäl dig här