Kursens innehåll

Denna kurs är för kliniker från olika medicinska fält som har ett intresse för att använda ultraljud in pediartrisk akut- och intensivvård. Deltagarna kommer lära sig hur man använder Point-of-Care Ultraljud (POCUS) for procedurer och bedside-diagnostik och skaffa sig handson scanning erfarenhet. De kommer kunna känna igen styrkorna och begränsningarna med POCUS och hur man effektivt kan integrera ultraljud i sitt kliniska beslutsfattande.

Målgrupp

Läkare från Barnmedicin, Akutsjukvård, Anestesi, Internmedicin, Lungmedicin, Allmänmedicin, Radiologi, Njurmedicin och Kardiologi.

Förkunskaper

Grundläggande ultraljudserfarenheter av thorax och cardiac POCUS.

Datum/registrering

Nivå: Avancerad
Kurslängd: 2 dagar
Datum: 6-7 maj 2019
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Engelska
Kurskod: US0119CC

Kursen utförs i samarbete Sonoacademy.

6-7 maj 2019: Anmäl dig här