Kursens innehåll

Kursen bygger på interaktiva föreläsningar, live demonstrationer och hands-on sessioner. Genom att använda standardprotokoll får deltagarna en god teknisk grund för thoracalt ultraljud och lär sig hur man får tillgång till och kan utvärdera nyckelområden samt känna igen patologier. Deltagarna kommer få öva på scanningteknik tillsammans med instruktörer i en stöttande och avslappnad miljö och bygga en gedigen grund inför sin fortsatta klinska scanning.

Målgrupp

Läkare från Akutsjukvård, Anestesi, Internmedicin, Lungmedicin, Allmänmedicin, Radiologi, Njurmedicin och Kardiologi.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Datum/registrering

Nivå: Bas
Kurslängd: 2 dagar
Datum: 20-21 maj 2019
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Engelska
Kurskod: US0219CC

Kursen utförs i samarbete Sonoacademy.

20-21 maj 2019: Anmäl dig här