Kursens innehåll

Denna endagskurs erbjuder interaktiva föreläsningar och hands-on sessioner, fyllda med kliniska fallpresentationer och diskussioner. Med en stadig grundläggande kunskap kommer deltagarna kunna skaffa sig avancerade fördigheter för att korrekt kunna känna igen och särskilja på de vanligaste lung- och hjärtavvikelserna. Deltagarna kommer även få en introduktion till ultraljudsledda invasiva procedurer med ett systematiskt och säkert tillvägagångssätt.

Målgrupp

Läkare från Akutsjukvård, Anestesi, Internmedicin, Lungmedicin, Allmänmedicin, Radiologi, Njurmedicin och Kardiologi.

Förkunskaper

Grundläggande ultraljudserfarenheter av thorax och cardiac POCUS.

Datum/registrering

Nivå: Avancerad
Kurslängd: 1 dag
Datum: 22 maj 2019
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Engelska
Kurskod: US0319CC

Kursen utförs i samarbete Sonoacademy.

22 maj 2019: Anmäl dig här