Kursens innehåll

Workshopens syfte är ge deltagarna möjlighet att dela erfarenheter kring användning av systemet. Presentation av nyheter i ViewPoint 6 samt diskussion och frågestund.

Målgrupp

Barnmorskor och läkare.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om ViewPoint*.

Datum/registrering

Nivå: Bas - Workshop
Kurslängd: 1/2 dag
Datum: 15 maj 2018
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Svenska
Kurskod: USVP601

15 maj 2018: Anmäl dig här