Kursens innehåll

Multidimensional Imagning, 4D Full Volume, 4D efterbearbetning och navigering och avancerade metoder i 4D.

Målgrupp

Användare av GE:s ultraljudssystem för ekokardiografi.

Förkunskaper

Grundläggande förkunskaper i ekokardiografi.

Datum/registrering

Nivå: Bas
Kurslängd: 1 dag
Datum: 17 oktober 2019
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Svenska
Kurskod: US02EKO

17 oktober 2019: Anmäl dig via Vivid™ Club

För mer information, kontakta academy.swe@ge.com