Kursens innehåll

Multidimensional Imagning, 4D Full Volume, 4D efterbearbetning och navigering och avancerade metoder i 4D.

Målgrupp

Användare av GE:s ultraljudssystem för ekokardiografi.

Förkunskaper

Grundläggande förkunskaper i ekokardiografi.

Datum/registrering

Nivå: Bas
Kurslängd: 1 dag
Datum: 18 oktober 2018
Plats: Academy kurscentrum, Danderyd
Språk: Svenska
Kurskod: US02EKO

18 oktober 2018: Läs mer och anmäl dig via Vivid™ Club