Kursens innehåll

Kursen ger en grundläggande överblick över fysik och kvalitetssäkran av GE:s Definium*/ Discovery* -system.

  • Detektorteknik
  • Bildinsamling och exponeringskontroll
  • Bildprocessing
  • Stråldosrapportering
  • Kvalitetssäkran, mätningar och tolkningar
  • Avancerade applikationer ur en fysikers vinkel

Målgrupp

Sjukhusfysiker och ev medicintekniker.

Förkunskaper

Utbildad sjukhusfysiker eller MTA-ingenjör.

Datum/registrering

Kurslängd: 1 dag
Datum: På förfrågan
Plats: Buc, Frankrike
Språk: Engelska
Kurskod: A10021RF

På förfrågan: Anmäl ditt intresse här