Förkunskaper

Deltagarna på kursen förväntas ha viss förkunskap inom intensivvårdsventilation.

Kursens innehåll

Grundlig genomgång av intensivvårdsventilatorns huvudkomponenter, ventilationsmode, larmhantering och konfigurering.

Målgrupp

Vårdpersonal som i sitt dagliga arbete jobbar med intensivvårdsventilation.

Datum/registrering

Nivå: Bas
Kurslängd: 1 dag
Datum: Kurs arrangeras på förfrågan
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Svenska 
Kurskod: TRSW12

Kurs arrangeras på förfrågan: Anmäl ditt intresse här