Anestesi

Teknisk utbildning

Nurse in OR connectability

Kurserna ger dig som ingenjör och arbetar inom medicinsk teknik kunskaper om hur anestesiarbetstationen fungerar och är tekniskt uppbyggd: Kurserna omfattar även hur arbetsstationen ska underhållas, både i teori och i praktik.