Kursens innehåll

Kursen innehåller både teknisk teori, praktik och säkerhet. Deltagarna får lära sig olika konfigurationsalternativ för både hårdvara och mjukvara med hands on-träning. Kursen ger även förklaring av både pneumatiska och elektriska diagram följt av avlägsnande och utbyte av dessa komponenter. Under kursen kommer de uppgifter utföras som ingår i Aisys-installationsprocess och checklistor för underhåll, samt utföra ”Machine Checkout” och felsökning. Det kommer även demonstreras hur man korrekt använder serviceverktyg och testutrustning under alla servicerutiner. Deltagaren får även en genomgång och hands on-träning på den PC-baserade serviceapplikationen och kalibrering av ventilator.

Målgrupp

Medicintekniker.

Förkunskaper

Deltagarna på kursen förutsätts ha viss förkunskap i allmän medicinsk teknik samt grundkunskaper i informationsteknik (IT).

Datum/registrering

Nivå: Avancerad
Kurslängd: 4 dagars effektiv kurstid - lunch till lunch
Datum: 6-10 maj och 21-25 oktober 2019
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Engelska
Kurskod: TT0110

6-10 maj 2019: Anmäl dig här

21-25 oktober 2019: Anmäl dig här