Kursens innehåll

Teknisk teori, praktik och säkerhet.

Målgrupp

Medicintekniker och apparatansvariga.

Förkunskaper

Deltagarna på kursen förutsätts ha viss förkunskap i allmän medicinsk teknik samt grundkunskaper i informationsteknik (IT).

Datum/registrering

Nivå: Avancerad
Kurslängd: 3 dagar
Datum: 19-21 februari 2019
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Svenska
Kurskod: TT0310

19-21 februari 2019: Anmäl dig här