C-båge

Teknisk utbildning

Surgical imaging: cardiovascular.

Som kursdeltagare får du genomgång av de olika delarna samt hur dessa arbetar tillsammans. Kurserna är uppdelade i en teoridel som varvas med en praktisk del där deltagarna får lära sig att förstå hur användarna brukar systemet och hur man ska hantera och felsöka olika felsymtom.